Indremedisin

Mange sykdommer kan gi like symptomer, selv om behandlingen av sykdommene er svært forskjellig. Indremedisinske kasus er ofte slik og kan være veldig kompliserte. De kan trenge flere tester, og prøvesvarene må analyseres nøye for å finne rett diagnose. God oppfølging og regelmessige kontroller er også viktig for mange dyr med slike lidelser.

Veterinær Trine Wennevik-Wright har hovedansvar for indremedisinske pasienter. Hun holder Europeisk Sertifikat GPCert(SAM) i Indremedisin smådyr og er en av få veterinærer i Norge med spisskompetanse innen fagfeltet.

 • Allergi

 • Nevrologi

 • Stoffskifte

 • Bukspyttkjertelbetennelse

 • Hormonforstyrrelse

 • Respirasjonsproblemer

 • Diabetes

 • Kreft

 • Urinveier

 • Epilepsi

 • Leversvikt

 • Reproduksjonsorgaer

 • Forgiftning

 • Levershunt

 • Tarmlidelse

 • Hjertelidelser

 • Nyresviktt

 • Øre / Øre